Organigrama

 

 

COMPARTIMENT FUNCTIA NUME SI PRENUME
Director Leontina KOVACS
Serviciul Cadastru Sef serviciu Natalia Mihaela PETRIC
Serviciul Publicitate Imobiliara Sef serviciu Monica Octaviana NEGULESCU
Serviciul Juridic,Resurse Umane, Secretariat si Petitii Sef serviciu Didina Maria MIC
Serviciul Economic Sef serviciu Crina Florina MURESAN
Urmarire cerere inregistrata

INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ

 • Avertizor de integritate A.N.I.

 • Formular de avertizare in interes public

 • Persoanele care aleg sa se adreseze pe canalul intern - OCPI Cluj pentru a raporta incalcari ale legii o pot face doar prin urmatoarele modalitati:
  - prin e-mail la adresa avertizare.cj@ancpi.ro
  - Telefonic la 0264-431666 , int.140
  - Prin intermediul serviciilor postale la adresa
  Cluj-Napoca, Str. Al. Vaida Voevod, Nr.53 - In atentia comisiei cu atributii in ceea ce priveste primirea, inregistrarea, examinarea, efectuarea de actiuni subsecvente si solutionarea raportarilor
  - Personal, prin prezenta la sediul OCPI Cluj, Str. Al. Vaida Voevod, Nr.53 - cu programare prealabila efectuata la adresa de email special creata.