Ordine si Decizii ale A.N.C.P.I.

 

 

 • Regulament de avizare aprobat prin ODG 600 din 14.02.2023

Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. 600/ 2023
    Regulament de avizare aprobat prin ODG 600 din 14.02.2023

 

 • ODG 1775 / 2022

Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. 1775/ 2022 – Codul de etica si integritate al personalului A.N.C.P.I.
    ODG 1775 din 2022 - Codul de etica si integritate

 

 • ODG 1562 / 2020

Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. 1562 / 2020 – Codul de etica si integritate al personalului ANCPI
Descarca: 

 

 • ODG 3442 / 2019

Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. 3442/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin ODG al ANCPI nr.700/2014
Descarca: 

 

 • ODG 3470 / 2019

Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. 3470/2019 privind modificarea si completarea ODG al ANCPI nr.16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de catre ANCPI si unitatile subordonate
Descarca: 

 

 • ODG 3407 / 2019

Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. 3407/2019 privind modificarea si completarea ODG al ANCPI nr.1764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor si datelor rezultate din furnizarea serviciilor de catre ANCPI si unitatile subordonate
Descarca: 

 

 • ODG 1764 / 2019

Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. 1764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare adocumentelor si datelor rezultate din furnizarea serviciilor furnizate de catre ANCPI si institutiile subordonate
Descarca: 

 

 • ODG 796 / 2019

Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. 796/2019 pentru completarea si modificarea anexei ODG al ANCPI 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si institutiile subordonate
Descarca: 

 

 • ODG 16 / 2019

Ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si institutiile subordonate, publicat in MOf.pI din 30/10.01.2019
Descarca: 

 

 • Decizia DPI 1 / 2016

Decizia DPI 1/2016 privind radierea notarii cesiunii creantei ipotecare concomitent cu radierea dreptului de ipoteca imobiliara
Descarca: 

 

 • ODG 819 / 2016

Ordinul nr. 819/2016 pentru aprobarea Procedurii si a modalitatii de alocare a sumelor, precum si raportarea de catre beneficiari a stadiului de executie a lucrarilor pentru lucrarile de inregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ-teritoriale
Descarca: 

 

 • ODG 117 / 2016

Ordinul nr. 117/2016 pentru modificarea si completarea ODG 1738 / 2015
Descarca: 

 

 • ODG 1738 / 2015

Ordinul nr. 1738/2015 privind aprobarea termenelor pentru solutionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate
Descarca: 

 

 • ODG 1340 / 2015

Ordinul nr. 1340/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 700/2014
Descarca: 

 

 • ROF 2015 / MOf. 657bis

ORDIN privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, precum si a Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Centrului National de Cartografie
Descarca: 

 

 • Ordin 700 / 09.07.2014

Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara
Descarca Ordinul: 

Descarca Regulamentul: 

 

 • Ordin 208 / 26.02.2014 – R.O.F.

Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si a Regulamentului de organizare si functionare al Centrului National de Cartografie
Descarca: 

 

 • Ordin 123 / 11.02.2014

Ordin privind aprobarea Precizarilor cu privire la schimbarea categoriei de folosinta agricola in categoria de folosinta curti constructii a imobilelor situate in intravilanul aprobat potrivit legii
Descarca: 

 

 • Decizia 2 / 14.06.2013

Decizia Directorului Directiei de Cadastru si Geodezie a A.N.C.P.I. privind furnizarea datelor GNSS aferente serviciului ROMPOS-GEO
Descarca: 

 

 • Decizia 2 / 12.02.2013

Decizia Directorului Directiei de Publicitate Imobiliara a A.N.C.P.I. privind inscrierea ipotecilor in cartea funciara
Descarca: 

 

 • Ordin 40 / 18.01.2013

Ordinul Directorului General al ANCPI privind procedura administrativa de inscriere in cartea funciara, la cererea persoanelor interesate, a imobilului pentru care suprafata masurata este mai mare cu pina la 5% in extravilan sau cu pina la 10% in intravilan
Descarca: 

 

 • Ordin 877 / 16.08.2012

Ordinul Directorului ANCPI pentru aprobarea Instructiunilor privind realizarea Retelei Geodezice de Ridicare in Intravilanele Unitatilor Administrativ Teritoriale Comunale (RGRIC)
Descarca: 

 

 • Derogare prevederi ODG 108/2010

Adresa A.N.C.P.I. nr.6604/08.05.2012, inregistrata in evidentele OCPI Cluj sub nr. 6210/08.05.2012, care contine derogare de la prevederile Ordinului nr. 108/2010 al Directorului General al A.N.C.P.I.
Descarca: 

 

 • Decizia 4 / 20.04.2012

Decizia Directorului Directiei de Cadastru si Geodezie a A.N.C.P.I. privind intocmirea documentatiei cadastrale in cazul unitatilor individuale dintr-un condominiu
Descarca: 

 

 • Ordin 784 / 2011

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006
Descarca: 

 

 • Ordin 591 / 2010

pentru aprobarea organigramei Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara
Descarca: 

 

 • Ordin 174 / 2010

pentru aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Descarca: 

 

 • Ordin 309 / 07.07.2010

pentru aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Descarca: 

 

 • Ordin 108 / 29.03.2010

privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si recepNie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei.
Descarca: 

 

 • Ordin 107 / 29.03.2010

pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei.
Descarca: 

 

 • Ordin 119 / 2009 – ROF

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara.
Descarca: 

 

 • Ordin 186 / 2009

privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de Agentia de Cadadstru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate
Descarca: 

 

 • Ordin 367 / 04.07.2008

privind aprobarea metodologiei de aplicare a tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia de Cadadstru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate
Descarca: 

 

 • Ordin 634 / 2006

pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara
Descarca Ordin: 
Descarca Regulament: 

 

 • Ordin 633 / 2006

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara
Descarca: 
Descarca Regulament: 

 

 • Ordin / 19.09.2011

pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie
Descarca: 

 

Urmarire cerere inregistrata

INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ

 • Avertizor de integritate A.N.I.

 • Formular de avertizare in interes public

 • Persoanele care aleg sa se adreseze pe canalul intern - OCPI Cluj pentru a raporta incalcari ale legii o pot face doar prin urmatoarele modalitati:
  - prin e-mail la adresa avertizare.cj@ancpi.ro
  - Telefonic la 0264-431666 , int.140
  - Prin intermediul serviciilor postale la adresa
  Cluj-Napoca, Str. Al. Vaida Voevod, Nr.53 - In atentia comisiei cu atributii in ceea ce priveste primirea, inregistrarea, examinarea, efectuarea de actiuni subsecvente si solutionarea raportarilor
  - Personal, prin prezenta la sediul OCPI Cluj, Str. Al. Vaida Voevod, Nr.53 - cu programare prealabila efectuata la adresa de email special creata.