Formulare

 

 

 • Cerere eliberare Extras de Carte Funciara pentru Informare

Descarca - Cerere tip pentru eliberare extras cf pentru informare

 

 • Cerere eliberare Copii documente din arhiva

Descarca - Cerere tip pentru eliberare Copii documente din arhiva

 

 • Cerere de Informatii

Descarca - Cerere Informatii

 

 • Cerere de Informatii pentru intocmirea Planului parcelar

Descarca - Cerere Informatii pentru intecmire Plan Parcelar

 

 • Cerere pentru Consultare documente din arhiva

Descarca - Cerere tip pentru Consultare documente din arhiva

 

 • Cerere pentru Identificare numar carte funciara si nr. cadastral sau topografic

Descarca - Cerere tip pentru Identificare numar carte funciara si nr. cadastral sau topografic

 

 • Cerere pentru consultare documente din arhiva – Opisul alfabetic al proprietarilor / UAT

Descarca - Cerere pentru consultare Opisul alfabetic al proprietarilor / UAT

 

 • Cerere pentru Receptie si Inscriere

Descarca - Cerere tip pentru Receptie si Inscriere

 

 • Declaratie

Descarca - tip Declaratie

 

 • Cerere de Inscriere

Descarca - Cerere tip de Inscriere

 

 • Cerere pentru Inscriere imobil in evidentele de cadastru si carte funciara

Descarca - Cerere tip pentru Inscriere imobil in evidentele de cadastru si carte funciara

 

 • Cerere pentru Solicitare aviz de incepere sau receptie a lucrarii

Descarca - Cerere tip pentru Solicitare aviz de incepere sau receptie a lucrarii

 

 • Cerere pentru Anulare numar cadastral

Descarca - Cerere tip pentru Anulare numar cadastral

 

 • Cerere pentru eliberare Certificat de sarcini

Descarca - Cerere tip pentru model pentru Certificat de sarcini

 

 • Proces-verbal de vecinatate

Descarca - model pentru Proces-verbal de vecinatate

 


 

 • Cerere de restituire – Formular – Anexa 1

Cerere de restituire - Anexa 1

 

 • Declaratie pentru restituire – Anexa 2

Declaratie pentru restituire - Anexa 2