Formulare

 

 

 • Cerere eliberare Extras de Carte Funciara pentru Informare

Descarca - Anexa 6 - Cerere eliberare extras de carte funciara pentru informare

 

 • Cerere eliberare Copii documente din arhiva

Descarca - Anexa 1 - Cerere eliberare copii arhiva

 

 • Cerere de Informatii

Descarca - Anexa 12 - Cerere de informatii

 

 • Cerere de Informatii pentru intocmirea Planului parcelar

Descarca - Anexa 30 - Cerere de informatii pentru intocmirea planului parcelar in vederea atribuirii numerelor cadastrale

 

 • Cerere pentru Consultare documente din arhiva

Descarca - Cerere tip pentru Consultare documente din arhiva

 

 • Cerere pentru Identificare numar carte funciara si nr. cadastral sau topografic

Descarca - Anexa 8 - Cerere pentru identificarea numarului de carte funciara si a numarului cadastral

Descarca - Anexa 9 - Certificat pentru identificarea numarului topografic cadastral

 

 • Cerere pentru consultare documente din arhiva – Opisul alfabetic al proprietarilor

Descarca - Anexa 34 - Cerere pentru consultare registru proprietari

 

 • Cerere pentru Receptie si Inscriere

Descarca - Anexa 13 - Cerere de receptie si inscriere

 

 • Declaratie

Descarca - Anexa 14 - Declaratie

 

 • Cerere de Inscriere

Descarca - Anexa 10 - Cerere privind inscrierea imobilului in evidentele de cadastru si carte funciara dupa datele de identificare ale acestuia

 

 • Cerere pentru Inscriere imobil in evidentele de cadastru si carte funciara

Descarca - Cerere tip pentru Inscriere imobil in evidentele de cadastru si carte funciara

 

 • Cerere pentru Solicitare aviz de incepere sau receptie a lucrarii

Descarca - Anexa 23 - Cerere privind solicitarea avizului de incepere receptie a lucrarii

 

 

 • Cerere pentru Anulare numar cadastral

Descarca - Anexa 22 - Cerere de anulare numar cadastral

 

 

 • Cerere pentru eliberare Certificat de sarcini

Descarca - Anexa 7 - Cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini

 

 • Proces-verbal de vecinatate

Descarca - Anexa 20 - Proces verbal de vecinatate

 

 • Adeverinta

Descarca - Anexa 26 - Adeverinta

 

 • Cerere de informatii pentru intocmirea planului parcelar in vederea atribuirii numerelor cadastrale

Descarca - Anexa 30 - Cerere de informatii pentru intocmirea planului parcelar in vederea atribuirii numerelor cadastrale

 

 


 

 • Cerere de restituire – Formular – Anexa 1

Cerere de restituire - Anexa 1

 

 • Declaratie pentru restituire – Anexa 2

Declaratie pentru restituire - Anexa 2

Urmarire cerere inregistrata

INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ

 • Avertizor de integritate A.N.I.

 • Formular de avertizare in interes public

 • Persoanele care aleg sa se adreseze pe canalul intern - OCPI Cluj pentru a raporta incalcari ale legii o pot face doar prin urmatoarele modalitati:
  - prin e-mail la adresa avertizare.cj@ancpi.ro
  - Telefonic la 0264-431666 , int.140
  - Prin intermediul serviciilor postale la adresa
  Cluj-Napoca, Str. Al. Vaida Voevod, Nr.53 - In atentia comisiei cu atributii in ceea ce priveste primirea, inregistrarea, examinarea, efectuarea de actiuni subsecvente si solutionarea raportarilor
  - Personal, prin prezenta la sediul OCPI Cluj, Str. Al. Vaida Voevod, Nr.53 - cu programare prealabila efectuata la adresa de email special creata.