Hotărâri de Guvern

 

 

 • Hotarire HG 112 / 2016 privind modificarea si completarea HG 1288 / 2012

HG 112 / 2016 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 1288/2012
 Descarca

 

 • Hotarire HG 294 / 2015 privind aprobarea Programului National de Cadastru si Carte Funciara 2015-2023

HG 294 / 2015 privind aprobarea Programului National de Cadastru si Carte Funciara 2015-2023
 Descarca

 

 • Hotarare HG 401 / 2013 privind Normele de aplicare a Legii 165 / 2013

Normele de aplicare a Legii 165 / 2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania
 Descarca
 Descarca

 

 • Hotarare nr. 1288/18.12.2012

privind regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara
 Descarca

 

 • Hotarare nr. 621/30.06.2010

pentru modificarea art.10 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara
 Descarca

 

 • Hotarare nr. 332/7.04.2010

pentru modificarea art.7 din Hotararea Guvernului nr. 1210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara
 Descarca

 

 • Hotarare nr. 1366/18.11.2009

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare stabilite de Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor unitati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comsisia Europeana si Fondul Monetar International
 Descarca

 

 • Hotarare nr. 1210/2004 – Abrogata de HG 1288/2012

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

 

Urmarire cerere inregistrata

INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ

 • Avertizor de integritate A.N.I.

 • Formular de avertizare in interes public

 • Persoanele care aleg sa se adreseze pe canalul intern - OCPI Cluj pentru a raporta incalcari ale legii o pot face doar prin urmatoarele modalitati:
  - prin e-mail la adresa avertizare.cj@ancpi.ro
  - Telefonic la 0264-431666 , int.140
  - Prin intermediul serviciilor postale la adresa
  Cluj-Napoca, Str. Al. Vaida Voevod, Nr.53 - In atentia comisiei cu atributii in ceea ce priveste primirea, inregistrarea, examinarea, efectuarea de actiuni subsecvente si solutionarea raportarilor
  - Personal, prin prezenta la sediul OCPI Cluj, Str. Al. Vaida Voevod, Nr.53 - cu programare prealabila efectuata la adresa de email special creata.