Ordine ministeriale

 

 

  • Ordin nr. 176/5.08.2010

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr.39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei
Descarca: 

 

  • Ordin nr. 839/2009

al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare
Descarca: 

 

  • Ordin nr. 39/6.04.2009

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei
Descarca: 

 

  • Ordin nr. 798/2005

pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol
Descarca: 

 

  • Ordin nr. 1033/2005

pentru aprobarea Structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara
• abrogat de art.4 din Ord. 174/2010
Descarca: 

 

  • Ordin nr. 535/2001

privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate
• abrogat de art.1 din Ord. 81/2010
Descarca: 

 

  • Ordin nr. 536/2001

pentru aprobarea Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie
• abrogat de art.1 din Ord. 81/2010
Descarca: 

 

  • Ordin nr. 537/2001

pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei
Descarca: